Javite nam se
HIDROIZOLACIJA KATRAN d.o.o.

Radnička cesta 27, 10000 Zagreb
telefon +385 1 60 62 241, fax.: +385 1 60 62 248
e-mail: katran@katran.hr

OIB: 14453802350,
MBS: 080541268

Tvrtka upisana u trgovački registar::
Trgovački sud u Zagrebu

Iznos temeljnog kapitala društva:
14.780.000,00 kn / uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jandrija Pavić

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKAProdaja
tel. 01/606-2241
tel. 01/606-2243
fax. 01/606-2248
prodaja@katran.hr

Primjena
tel. 01/606-2229
tel. 01/606-2231
fax. 01/606-2232
primjena@katran.hr

Nabava
tel. 01/606-2218
tel. 01/606-2220
fax. 01/606-2219
nabava@katran.hr