Podložne hidroizolacijske trake za krovove
Rubit 150/100

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 20
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 333
Površinska masa uloška (g/m2) : 333
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 240
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 140
Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Rubitrax 150/100

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 500
Površinska masa uloška (g/m2) : 333
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 250
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 150
Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :