Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija
Voalplast V-3

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Voalplast V-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bitufix GVZ-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=900
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :

Bitufix GVZ-5

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80
Tehnički list (PDF) :

Bitufix GV+TEX

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :