Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija
Bituval V-3N

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bituval V-4N

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bituval GV-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=800
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70
Tehnički list (PDF) :

Bitufix V-3

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : 2.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :

Bitufix V-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :

Bitufix GV-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=900
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :

Bitufix GV-5

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : min. 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=900
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Tehnički list (PDF) :

Flex Bitufix V-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=350
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=250
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90
Tehnički list (PDF) :

Flex Bitufix GV-4

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90
Tehnički list (PDF) :

Flex Bitufix GV-5

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90
Tehnički list (PDF) :